Apply Online for learner permit or driving licence services, including renewal, updates, exchanges, and replacements.

News

New temporary EU rules ensure that people fleeing Ukraine and living in Ireland under temporary protection can continue to use their Ukrainian driving licence without the need to exchange it for an EU driving licence or sit a driving test.
Нові правила ЄС щодо українських посвідчень водія
Нові тимчасові правила ЄС забезпечують для людей, які рятуються втечею з України та живуть в Ірландії під тимчасовим захистом, можливість користуватися їхнім українським посвідченням водія без потреби обмінювати його на посвідчення водія ЄС або складати новий водійський іспит.

Посвідчення професійних водіїв вантажівок та автобусів, які здобули кваліфікацію в Україні, будуть тимчасово визнані в ЄС після короткого курсу навчання та іспиту.

Новые правила ЕС в отношении украинских водительских удостоверений

Новые временные правила ЕС обеспечивают для людей, которые спасаются бегством из Украины и живут в Ирландии под временной защитой, возможность пользоваться их украинским водительским удостоверением без необходимости обменивать его на водительское удостоверение ЕС или сдавать новый водительский экзамен.

Удостоверения профессиональных водителей грузовиков и автобусов, получивших квалификацию в Украине, будут временно признаны в ЕС после короткого курса обучения иэкзамена.

Новые временные правила ЕС обеспечивают для людей, которые спасаются бегством из Украины и живут в Ирландии под временной защитой, возможность пользоваться их украинским водительским удостоверением без необходимости обменивать его на водительское удостоверение ЕС или сдавать новый водительский экзамен.

Удостоверения профессиональных водителей грузовиков и автобусов, получивших квалификацию в Украине, будут временно признаны в ЕС после короткого курса обучения и экзамена.

Online Contact Form / Контактна форма онлайн / Онлайн контактная форма - National Driver Licence Service (ndls.ie)